Jak wypełnić formularz ehranica? [poradnik] - Słowacystka

18.01.2022

Jak wypełnić formularz ehranica? [poradnik]

Chcecie jechać na Słowację i nie wiecie jak wypełnić formularz ehranica? Służę pomocą!


UWAGA!!
Od 6 kwietnia 2022 Słowacja zmieniła zasady wjazdu.


Zniesiony zostaje obowiązek rejestracji w systemie eHranica dla osób przyjeżdżających z zagranicy oraz obowiązek poddania się kwarantannie, w przypadku braku szczepienia, nieważnego paszportu covidowego itd. 
 
Oznacza to koniec z ograniczeniem wjazdu na Słowację. Wracamy do normalności!
 
Noszenie maseczek filtrujących FFP2 i FFP3 (nie maseczek jednorazowych czy materiałowych) obowiązuje już tylko w pomieszczeniach zamkniętych, komunikacji zbiorowej i na imprezach masowych.

 

 

Dostaję od Was pytania jak wypełnić formularz ehranica, który należy wypełnić wjeżdżając na teren Słowacji.


Przede wszystkim muszę przyznać, że nie jest to formularz zrobiony z myślą o turystach. Został on wprowadzony już jakiś czas temu i miał ułatwić Słowakom powrót z obczyzny do kraju. Problem z tym, że on do tej pory nie został zaktualizowany pod turystów, a i sam w sobie nie jest przyjazny względem użytkownika, co powoduje powstawanie wątpliwości i pytań.

Dlatego mam dla Was post, w którym postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

Zacznijmy od początku, tak jak pisałam w poście o warunkach wjazdu na Słowację:


Wjeżdżając na Słowację konieczne jest wypełnienie formularza na stronie korona.gov.sk/ehranica [formularz po angielsku https://korona.gov.sk/en/ehranica/], przy podróży samolotem należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie https://www.mindop.sk/covid/. Formularze należy wypełnić najpóźniej będąc na granicy. W przypadku kontroli trzeba będzie pokazać potwierdzenie wypełnienia powyższego formularza.

Formularz musi wypełnić każda osoba starsza niż 12 lat i 2 miesiące. Dzieci przed ukończeniem wieku 12 lat i 2 miesięcy są traktowane tak samo jak ich rodzice, czyli jeśli rodzice są zaszczepieni to dzieci też są "zaszczepione", w tym przypadku nie trzeba wypełniać tego formularza. 


Osoby w pełni zaszczepione muszą rejestrować się tylko raz na 6 miesięcy. Pozostałe osoby muszą rejestrować się za każdym razem.


Jak wypełnić formularz ehranica?

 

1. Wchodzimy na stronę korona.gov.sk/ehranica (w przypadku formularza po angielsku należy na górze zmienić język strony, lub wejść bezpośrednio przez link https://korona.gov.sk/en/ehranica/).

 

2. Wpisujemy datę przyjazdu [dzień/miesiąc/rok]. W okienku poniżej daty zaznaczamy kraj (kraje), który odwiedziliśmy w ciągu ostatnich 14 dni. W przypadku wjazdu z Polski należy wpisać Poľsko (w wersji angielskiej formularza Poland). W przypadku  gdy w ciągu 14 dni byliście w większej ilości krajów, należny kliknąć w opcję Pridať ďalšiu navštívenú krajinu, która znajduje się poniżej okienka z wyborem kraju. 


3. Następnie należy podać imię i nazwisko. W kolejnej rubryce zaznaczamy opcję ID pridelené inou krajinou [numer identyfikacyjny przydzielony w innym kraju] i wpisujemy numer PESEL.


4. Wpisujemy datę urodzenia [dzień/miesiąc/rok].

5. Następnie należy podać dane kontaktowe. Adres email i numer telefonu [pamiętaj o numerze kierunkowym +48], w ostatniej rubryce należy jeszcze raz podać numer telefonu. Następnie klikamy w przycisk Pokračovať [Dalej].

6. Na następnej stronie należy podać dane dotyczące szczepienia. Tutaj musimy potwierdzić, że jesteśmy w pełni zaszczepieni i mamy dokument potwierdzający ten fakt [okienki nr 1] lub nie jesteśmy w pełni zaszczenieni, w ogóle nie jesteśmy zaszczepieni lub nie możemy potwierdzić szczepienia [okienko nr 2]. Następnie klikamy w przycisk Pokračovať [Dalej].
Dla przypomnienia w pełni zaszczepione są:
 • osoby zaszczepione dwudawkową szczepionką, przy czym musi minąć 14 dni od podania 2 dawki,
 • osoby zaszczepione preparatem jednodawkowym, przy czy upłynęło 21 dni od podania szczepionki,
 • ozdrowieńców, którzy zostali zaszczepieni 1 dawką szczepionki, jeśli ta została podana w ciągu 180 dni, przy czym musi minąć 14 dni od podania tej 1 dawki.
Aby potwierdzić szczepienie należy okazać unijny paszport covidowy albo dokument wydany przez kraj trzeci. W przypadku dokumentów z państw spoza UE musi on być w języku angielskim i zawierać wszelkie niezbędne informacje o szczepieniu. W przypadku braku posiadania dokumentu dana osoba jest uważana za osobę niezaszczepioną.


I w tym miejscu dochodzimy do różnych kroków, w zależności od zaznaczonej opcji. Osoby w pełni zaszczepione wykonują kroki 7-10. Osoby niezaszczepione zaczynają od kroku 11.

Dla osób, które zaznaczyły, że są w pełni zaszczepione:

 
7. Dalej w rubryce Zdravotná poisťovňa [Zakład ubezpieczeń na zdrowie] należy zaznaczyć opcję Poistenie v inej krajinie EÚ [Ubezpieczenie w innym kraju UE]. W przypadku braku ubezpieczenia należy zaznaczyć opcję Bez poistenia w EÚ [bez ubezpieczenia w UE].
 
8. W rubryce Adresa trvalého bydliska powinno się podać adres zamieszkania na terenie Słowacji [miasto/wieś - ulica - numer domu - kod pocztowy]. Jednak w przypadku turystów należy wpisać miejsce, w którym się zatrzymacie. Jeśli znany jest adres hotelu/miejsca w którym się tymczasowo zatrzymacie to lepiej podać ten adres. W przypadku jednodniowych wycieczek na Słowację najlepiej wpisać jakikolwiek adres w regionie, w którym będziecie przebywać, np. restauracja, parking na którym zostawicie auto, schronisko górskie.

9. Na końcu musimy zaznaczyć zgody. Pierwsza z nich dotyczy RODO, druga to oświadczenie o podaniu prawdziwych danych. Następnie zaznaczamy że nie jesteśmy robotem i klikamy na przycisk Odoslať registráciu [Wysłać rejestrację].
 
10. Po odesłaniu rejestracji na podany numer telefonu i adres email powinniście dostać potwierdzenie rejestracji, które będziecie mogli pokazać na granicy lub w przypadku późniejszej kontroli.


Dla osób, które zaznaczyły, że NIE są w pełni zaszczepione:

 

11. Osoby niezaszczepione muszą podać informacje czy obowiązuje je zwolnienie z kwarantanny.
Pierwsze okienko dotyczy osób, które nie są zwolnione z kwarantanny. 

 

Następne dotyczą zwolnień z kwarantanny:

a) zwolnienie, które nie wymaga testu: kierowcy i członkowie załóg (np. konduktorzy, piloci wycieczek itd.)

b) zwolnienie, które wymaga negatywny wynik testu PCR nie starszy niż 72 godz.: osoby zwolnione ze szczepienia, które są w stanie to udokumentować stosownym certyfikatem; osoby wjeżdżające na Słowację w celu uczestnictwa w pogrzebie bliskiej osoby; politycy; osoby posiadające zwolnienie z ministerstwa; zawodowi sportowcy, trenerzy i sędziowie; osoby pracujące w kulturze i nauce (redaktorzy, aktorzy, konserwatorzy itp.)

c) zwolnienie, które wymaga negatywny wynik testu PCR, nie starszy niż 7 dni: osoby mieszkające przy granicy i pracujące w innym państwie; uczniowie i studenci; osoby opiekujące się członkami rodziny; rolnicy

d) zwolnienie, które wymaga negatywny wynik testu antygenowego, nie starszy niż 7 dni: uczniowie i studenci

W przypadku zwolnienia z kwarantanny pojawią się kolejne okna do zaznaczenia, w których będzie trzeba wyszczególnić powód na podstawie którego doszło do zwolnienia z kwarantanny.

Następnie klikamy w przycisk Pokračovať [Dalej].


12. Po przejściu na kolejną stronę pojawią się informacje dotyczącego ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku polskiego ubezpieczenia należy zaznaczyć Poistenie v inej krajine EÚ [Ubezpieczenie w innym kraju UE] lub w przypadku ubezpieczenia spoza UE opcja bez poistenia w EÚ.


Osoby, które wcześniej zaznaczyły, że nie są zwolnione z kwarantanny zobaczą tutaj dodatkowo pouczenie o tym, że po przyjeździe na teren Słowacji zobowiązane są do dobycia izolacji domowej, która rozpocznie się dnia następnego po przyjeździe a skończy po negatywnym wyniku testu PCR, który będzie można wykonać najwcześniej 5 dnia po przyjeździe.

Osoby, które nie są zwolnione z kwarantanny pomijają krok 13 i kontynuują od kroku nr 14.

13. Osoby, które zaznaczyły opcję zwolnienia z kwarantanny następnie będą miały do uzupełnienia rubrykę Adresa trvalého bydliska. Tutaj tak jak radziłam wyżej w przypadku turystów należy wpisać miejsce, w którym się zatrzymacie np. adres hotelu, adres w regionie, w którym będziecie przebywać, np. restauracja, parking na którym zostawicie auto, schronisko górskie. Musi to być adres na terenie Słowacji [miasto/wieś - ulica - numer domu - kod pocztowy].

Na końcu należy zaznaczyć zgody. Pierwsza z nich dotyczy RODO, druga to oświadczenie o podaniu prawdziwych danych. Następnie zaznaczamy że nie jesteśmy robotem i klikamy na przycisk Odoslať registráciu [Wysłać rejestrację]. Po odesłaniu rejestracji na podany numer telefonu i adres email powinniście dostać potwierdzenie rejestracji, które będziecie mogli pokazać na granicy lub w przypadku późniejszej kontroli.
14. W przypadku osób, które muszą odbyć izolację domową należy podać słowacki adres odbywania tej izolacji [miasto/wieś - ulica - numer domu - kod pocztowy].
15. Następnie należy podać, czy miejsce zamieszkania jest takie samo/inne niż adres odbywania izolacji. Tutaj można zaznaczyć także opcję, że miejsce zamieszkania jest poza Słowacją. Poniżej znajduje się nieobowiązkowe pole, w którym z listy można wybrać preferowane miejsce wykonania testu.
16. Na końcu mamy jeszcze informacje nieobowiązkowe jak ilość osób przebywających w miejscu izolacji, imię i nazwisko lekarza rodzinnego oraz miejsce na uwagi.

17. Na końcu należy zaznaczyć zgody. Pierwsza z nich dotyczy RODO, druga to oświadczenie o podaniu prawdziwych danych. Następnie zaznaczamy że nie jesteśmy robotem i klikamy na przycisk Odoslať registráciu [Wysłać rejestrację]. Po odesłaniu rejestracji na podany numer telefonu i adres email powinniście dostać potwierdzenie rejestracji, które będziecie mogli pokazać na granicy lub w przypadku późniejszej kontroli.

 

PAMIĘTAJ!

W momencie wjazdu na terytorium Republiki Słowackiej lub podczas pobytu na jej terytorium jesteś zobowiązany pokazać policji potwierdzenie rejestracji.

 

Niedopełnienie tych obowiązków jest wykroczeniem z zakresu zdrowia publicznego, za które właściwy urząd zdrowia publicznego może nałożyć mandat w wysokości do 1659 euro. Ponadto organy Policji i Straży Miejskiej mogą na miejscu nałożyć karę pieniężną do 1000 euro.

 

Mimo że kontrole na granicy mogą być wyrywkowe, to warto dopełnić formalności, ponieważ możecie zostać skontrolowani także poza obszarem przygranicznym.


O obowiązujących przepisach sanitarnych na Słowacji przeczytacie w tym poście.

 

Mam nadzieję, że pomogłam! W przypadku pytań piszcie śmiało!

 

Jeśli spodobał Ci się mój wpis, to będzie mi miło, jeśli:

✦ zostawisz tu swój komentarz

✦ polajkujesz mój fanpage

✦ udostępnisz ten wpis swoim znajomym

4 komentarze:

 1. Dzięki. Od dwóch dni walczyłem z tym formularzem. Nawet w ambasadzie nie potrafili mi pomóc. Jakoś dziwnie Czesi potrafili stworzyć porządny formularz, a Słowacy nie pomyśleli, że może jakiś turysta będzie chciał przyjechać...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety, ten formularz to wielka wtopa pod tym względem. Najsmutniejsze jest to, że niedługo minie rok od kiedy trzeba go wypełniać a mimo upływu czasu on nadal nie przewiduje krótkich turystycznych przyjazdów.

   Usuń
 2. Po wypełnieniu formularza pojawił się komunikat, że rejestracja się nie powiodła. Jakie mogą być przyczyny?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może to błąd po słowackiej stronie. Spróbuj zarejestrować się później.

   Usuń